Anbi

 

Gegevens 

Stichting Utopa
RSIN nummer 823237746

Ingevuld standaard ANBI formulier

Adres
Hooglandse Kerkgracht 17 A
2312 HS Leiden


+31 (0)71-5164848
stichting@utopa.nl
www.utopa.nl

 

KVK Leiden: 51302098
Bank: NL 27 INGB 0654 8403 26

 

Administratie
Hooglandse Kerkgracht 17 A
2312 HS Leiden

+31 (0)71-5164848

 

Missie
De doelstelling van Stichting Utopa is het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Onze samenleving legt zwaar de nadruk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in de schaduw. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. Omdat de waarden die de samenleving benadrukt aan periodieke veranderingen onderhevig zijn, actualiseert de stichting haar aandachtsgebieden voortdurend.

 

Stichting Utopa ontwikkelt onder meer de volgende activiteiten:

 

Wat waren onze activiteiten in 2022:

 

Wat zijn onze activiteiten voor 2023:

 
Bestuur en beloning
Het bestuur bestaat uit 6 leden:

 

Het bestuur is onbezoldigd. 

 

Financiële gegevens: 

Jaarrekening 2023